Kirkegården

Der er fire gravstedsformer på Mårslet Kirkegård:

Det traditionelle gravsted

traditionelt gravsted

Urnegravsted

Urnegravsted

Plænegravsted med plade

Plænegravsted m plade

Plænegravsted – de ukendtes grav

Plænegravsted ukendtes grav

Mårslet Kirkegårds takster 2019

På Mårslet Kirkegård er fredningsperioden for kistegrave 25 år og for urnegrave 10 år.

Alle med bopæl i eller særlig tilknytning til Mårslet sogn har ret til at blive begravet på Mårslet Kirkegård uanset religiøs tilknytning.

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder i en fredningsperiode (momsfri)

For medlemmer af Folkekirken:                 Gratis

For ikke-medlemmer af Folkekirken:

Kistegravsted m/1 plads                               6.418,74

Kistegravsted m/2 pladser                          10.697,90

Urnegravplads                                              1.176,76

Obligatorisk vedligehold af indramning af gravsted i fredningsperioden (inkl. moms).

Skal også betales ved fornyelse.              Pr. år               25 år

Kistegravsted m/1 plads                             148,70             3.717,50

Kistegravsted m/2 pladser                          217,16             5.429,00

Yderligere pr. plads udover 2                       77,03             1.925,75

Urnegravsted                                              105,91             1.059,10 (10 år)

Vedligeholdelse af gravsteder (inkl. moms)

Pris pr. år                                                Renholdelse        Grandækning

Kistegravsted m/1 plads                              869,74                   534,90

Kistegravsted m/2 pladser                        1.303,00                   695,36

Yderligere pr. plads udover 2                      434,34                   160,48

Urnegravsted                                               668,62                   534,90

Legater for en fredningsperiode (inkl. moms)

Priserne for et traditionelt gravstedslegat er pris pr. år (se ovenfor) gange det antal år et gravstedslegat er gældende. F.eks. koster vedligeholdelsen af et urnegravsted i 10 år med indramning, renholdelse og grandækning 13.095 kr.

Legataftale er obligatorisk ved følgende gravstedsformer:

Urnegravsted i park, 10 år                                                    5.750,30

Urnegravsted i græs med plade, 10 år                                 5.750,30

Kistegravsted i græs med plade, 25 år                               14.375,75

Urnegravsted, anonym fællesplæne, 10 år                           2.674,50

Kistegravsted, anonym fællesplæne, 25 år                         10.698,00

 

Gravkastning (momsfri)                                                                Lørdagstillæg

Voksengrav                                                5.776,85                          1.925,63

Barnegrav                                                  2.888,44                             962,81

Urnenedsættelse                                          615,13                             320,93

Andet

Aftale om forårs- og sommerblomster, juletulipaner, kranse og buketter kan tilkøbes. Nyanlæg og omlægning af gravsteder udføres gerne af kirkegårdspersonalet og betales særskilt efter regning. Årsregninger efter de til enhver tid gældende takster vil blive udsendt forud ved hvert års begyndelse. Hjemfaldsbreve udsendes i efteråret. Kontakt graveren for spørgsmål om vedligeholdelsesaftaler og andet på 8629 4841 eller graver@maarslet-kirke.dk

Den fulde prisliste:

Prisliste 2019

Lukket for kommentarer.