Ind- og udmeldelse

Optagelse i folkekirken

Man kan kun være medlem af folkekirken, hvis man er døbt. En person, der bliver døbt i folkekirken, bliver samtidig medlem af den. Det gælder, uanset om den, der bliver døbt, er et spædbarn, et større barn eller en voksen.
Langt de fleste af folkekirkens medlemmer er blevet medlemmer ved at blive døbt ind i den. Det er imidlertid også muligt at blive medlem af folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund.

Udmeldelse af folkekirken

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til sognepræsten eller kordegnen i det sogn, hvor man bor. Udmeldelse kan også ske ved, at man personligt møder op hos sognepræsten eller på kirkekontoret.
Når man er meldt ud af folkekirken, kan man. kun blive viet i folkekirken, hvis den anden part er medlem. Desuden mister man retten til at få en præst til at medvirke ved ens begravelse/bisættelse.

Lukket for kommentarer.