Fødsler og faderskab

Fødslen registreres i bopælssognet på grundlag af jordemoderens anmeldelse. Forældre skal dog selv anmelde en fødsel, når der ikke har medvirket en jordemoder.

For ugifte er der mulighed for at registrere faderskabet samtidig med fødselsregistreringen ved afgivelse af en “Omsorgs- og ansvarserklæring“ (der medfører fælles forældremyndighed) inden for en frist af 14-dage fra barnets fødsel. Moderen får et brev herom fra kirkekontoret med anvisning på, hvordan hun skal forholde sig. Overskrides fristen rejses der automatisk en faderskabssag ved Statsforvaltningen.

Lukket for kommentarer.