Bryllup og vielse

Vielse

Man henvender sig først til kirkekontoret/kordegnen for at aftale datoen og tidspunktet for vielsen, derefter henvender man sig til vielseskontoret på Århus Rådhus med henblik på at få udleveret en ægteskabserklæring. Erklæringen kan udfyldes digitalt via www.borger.dk “Ansøg om vielse”. Når kommunen har prøvet oplysningerne kvitterer de ved at sende en prøvelsesattest til brudeparret. Den må ikke være mere end 4 måneder gammel, når vielsen finder sted. Navn og adresse på de to vidner, der skal være til stede ved brylluppet, mailes til kordegnen, ligesom også prøvelsesattesten sendes til kordegnen.Der er mulighed for at få foretaget gratis navneændring på bryllupsdagen.

Før brylluppet indbydes parret til en bryllupssamtale med præsten, hvor ritualets gang og betydning drøftes, og salmer vælges.

Alle par, der bor i Mårslet eller har tilknytning til Mårslet kan blive viet i Mårslet Kirke.
Ved tilknytning forstås f.eks., at én af parterne er døbt eller konfirmeret i kirken, har forældrene boende i byen, eller at man tidligere har boet i sognet. Desuden skal blot én af parterne være medlem af folkekirken.

Kirkelig velsignelse

Ønsker man en kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab kontaktes kordegnen for aftale om dato og tidspunkt.  Før handlingen vil ægteparret blive indbudt til en samtale med præsten, hvor ritualet gennemgås og salmer vælges.

Pyntning af kirken

Aftaler om pyntning af kirken: henvendelse til kirketjeneren.

Der er i alt 24 bænkerækker, hvor der kan sættes pynt i.
Man kan vælge at sætte blomster i alle, lys i alle (eller hver anden) eller 11 lys og 13 blomster i bænkerækkerne.
Kirken indkøber lys og sætter dem i stager. Pris pr. stk. 5 kr.
Man køber selv blomster. Buketterne skal kunne stå i et reagensglas.
Det aftales med kirketjeneren, hvem der pynter med eventuelle blomster.

Salmeforslag til bryllupper:

Nr. 703 Det er så yndigt at følges ad
Nr. 750 Nu titte til hinanden
Nr. 234 Som forårssolen morgenrød
Nr. 4 Giv mig Gud en salmetunge
Nr. 706 I blev skabt som mand og kvinde

På internetadressen www.dendanskesalmebogonline.dk kan man høre melodierne.

Lukket for kommentarer.