Dåb og navngivning

Et barn skal have et navn – enten ved dåb eller ved navngivning – inden det fylder 6 måneder. Hvis barnet ikke har fået et efternavn senest 6 måneder efter fødslen, får det morens efternavn. Har barnet ikke et fornavn, inden det fylder 6 måneder, kan de eller den, der har forældremyndigheden straffes med bøde.

Dåb: Alle børn, der ønskes døbt i Mårslet Kirke, kan blive det. Det samme gælder alle voksne. Ved dåb kontaktes kordegnen i god tid for fastsættelse af dato og tidspunkt. Forældrene orienterer kordegnen om barnets navn samt navne og adresser på mindst 3 og højst 5 faddere, samt navnet på den, der skal bære barnet. Forældrene vil blive kontaktet af præsten for at aftale tid for en dåbssamtale, hvor de orienteres om dåbens betydning og det praktiske ved dåbshandlingen.

Faddere: En fadder skal være døbt med den kristne dåb, men behøver ikke at være medlem af folkekirken. Minimumsalderen for en fadder er den sædvanlige konfirmationsalder, dvs. 13 -14 år. En fadder forpligter sig til, hvis forældrene dør, før barnet er blevet voksent, at sørge for, at barnet indføres i den kristne tro og kultur. Navngivning: Vælger man at navngive sit barn, skal det ske digitalt via www.borger.dk senest 6 måneder efter barnets fødsel.

NB: ønsker man en liste over alle godkendte drenge- og pigenavne i Danmark henvises til Familiestyrelsens side på internet: www.familiestyrelsen.dk/samliv/soegenavnelister/godkendtefornavne

Lukket for kommentarer.