Udvalg

Formanden er fremhævet med fed skrift.

Økonomi- og forretningsudvalg:
René Lunderskov (formand)
Anders Kristoffersen (kasserer),
Else Svendsen (kontaktperson),
Erik Lund Sørensen

Kirke- og kirkegårdsudvalg:
Else Kjemtrup,
Kirsten Schmidt Nielsen,
Torben Petersen

Sognehusudvalg:
Ellen Albæk,
Else Svendsen,
Gudrun S. Jørgensen*)

Præstegårdsudvalg:
Else Kjemtrup,
Signe Kølbæk Høg
Erik Lund Sørensen

Aktivitetsudvalg:
Johanne K. Buur Okkels,
Ellen Albæk
Niels Kristian Overgaard*),
Jette Kristoffersen*),
Susanne Lunderskov*),
Signe Kølbæk Høg,
G. Kasper Hansen,
Else Svendsen

Kommunikationsudvalg:
Signe Kølbæk Høg,
Susanne Lauritsen,
Johanne K. Buur Okkels,
Henny Margrethe Bauning*),

Kirkerenoveringsudvalg:
Erik Lund Sørensen,
Else Kjemtrup,
Kirsten Schmidt Nielsen,
Niels Kristian Overgaard*),
Arne Andersen*)
Gudrun S. Jørgensen*)
Signe Kølbæk Høg,
Torben Petersen

Valgudvalg:
René Lunderskov,
Susanne Lauritsen,
Ellen Albæk

Kulturcafeudvalget:
Anna Johnsen*),
Lisbet Thorendahl*),
Rigmor Nilsson*),
Pia Labohn*),
G. Kasper Hansen

Kunstudvalg:
Susanne Lauritsen

*) Ikke medlem af Menighedsrådet

Lukket for kommentarer.