Menighedsråd

Mødedatoer i 2019

Møderne starter kl. 19:00 i Sognehuset, Obstrupvej 4 A og varer omkring 2½ – 3 timer.

Menighedsrådsmøderne, der er fuldt ud offentlige, afholdes én gang om måneden i Mårslet Sognehus med mødestart kl. 19:00.
Undtaget er månederne juli og december.
Samlet oversigt over referater fra 2008 til nu kan ses under menuen referater.

Et Menighedsråd skal bestå af mindst 6 og højst 15 medlemmer baseret på antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. Ved Mårslet Kirke er menighedsrådet sammensat af 9 folkevalgte samt sognepræsterne Signe Høg og Trine Bredahl Nissen.
Præsterne er “fødte” medlemmer af menighedsrådet.

Mårslet Sogns Menighedsråd er herunder anført med oplysning om de særlige poster, som de blev valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig. Et menighedsråd kan vælge personer til særlige poster som bl.a. sekretær, kasserer og kirkeværge, selv om de ikke er medlemmer af menighedsrådet. Det gælder for Mårslet Sogns Menighedsråd posten som kirkeværge.

Udvalg. Til at varetage de mange opgaver i tilknytning til kirkens – og dermed Menighedsrådets – ansvarsområde er der nedsat en række udvalg, som næsten alle er besat af rådsmedlemmer.

Medlemmer af Mårslet menighedsråd

Erik Lund Sørensen
(Formand)
René Lunderskov
20160615_2808_a_SigneSigne Kølbæk Høg
( sognepræst)
Kirsten Schmidt-Nielsen
Trine Bredahl Nissen
(sognepræst)
Anders Kristoffersen
Torben Pedersen
(kasserer)
20160615_2801_a_SusanneSusanne Lauritsen
Else Kjemtrup20071009_0095 Keld Sshmidt-Møller tvEllen Albæk
Nils Kristian Overgaard

Se de forskellige udvalg og deres medlemmer her.

Menighedsrådet er valgt for en 4-årig periode fra den 1.12.2016 til 2020.

Lukket for kommentarer.