Kontakt

Mårslet kirke

Hørretvej 3, 8320 Mårslet
Åbningstider: Mårslet kirke er normalt åben i dagtimerne mandag til fredag kl. 9.00 – 17.00. Alle er velkomne til at besøge kirken og nyde roen i det smukke kirkerum.

Mårslet kirkekontor

Sognehuset, Obstrupvej 4A
Tlf.: 86293440
HMB@km.dk
Åbningstider: Tirsdag og onsdag kl. 9.00 – 13.00. Uden for kirkekontorest åbningstider henvises til sognepræsterne.

Præster

Sognepræst Signe K. Høg
Tlf. 8629 0234
skh@km.dk
Fridag mandag
Signe Høgs teologiske ståsted (link)

Sognepræst Trine Bredahl Nissen
Tlf. 40416401
TBNI@km.dk
Fridage: Mandag

Kordegn

Henny Margrethe Bauning
Langballevej 168
tlf.: 8629 3440
mail: hmb@km.dk
Træffes tirsdag og onsdag mellem kl. 9 og 13. Ellers henvises til sognepræsterne.

Kirketjener

Gudrun Samsø Jørgensen
Tlf. 86298190
Telefontid kl. 12.00 – 12.30
Mail: kirketjener.maarslet@gmail.com
Fridag: mandag

Kirkegårdskontoret

Anne Marie Dalsgaard
Ved Kirken 1
8320 Mårslet
Tlf.: 8629 4841
mail: graver@maarslet-kirke.dk

Gravermedhjælper

Astrid Løkke Jacobsen
Ved Kirken 1
8320 Mårslet
Tlf.: 8629 4841
mail: graver@maarslet-kirke.dk

Organist og korleder

Pia Labohn
Dyngby Møllevej 37 – Dyngby
8300 Odder
Tlf.: 8655 6408
mail: pl@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag

Kirkesanger

Lisbeth Frandsen
Tlf. 86149718
lf@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag

Kirke– og kulturmedarbejder (på orlov)

johannebuurokkels

Johanne Buur Okkels
Tlf. 40224076
kkm.maarsletkirke@gmail.com
Kan træffes tirsdag, onsdag og fredag
Fridag: mandag

Kirkens kirke- og kulturmedarbejder er på orlov. Babysalmesang, minikonfirmand og kirkespil varetages i mellemtiden af sognepræst Trine Bredahl Nissen. Kirkens kommunikation på hjemmeside, facebook og i mårsletbladet varetages i mellemtiden af en vikar, som kan kontaktes via ovenstående mailadresse og telefonnummer.

Menighedsrådsformand

Erik Lund Sørensen
Tlf.: 2872 9395
eriklundsoerensen@mail.tele.dk

Lukket for kommentarer.