Skole-Kirkesti

Ændring af skole-kirkestien. I 1975 da stien blev anlagt aftaltes, at stien forbliver matrikulært  under Mårslet Menighedsråd, præstegården, men stilles vederlagsfrit til rådighed, så længe stien opretholdes og vedligeholdes af Aarhus Kommune.  Aarhus Kommune afholder alle anlægsudgifter ved stiens etablering samt alle fremtidige udgifter ved renholdelse og vedligeholdelse af stien, … Fortsæt med at læse