🐝Honningbier på kirkegården🐝

Den 24. april 2019 er der flyttet bier ind på Mårslet kirkes område. Du finder bierne i deres bistader i det nordvestlige hjørne af kirkegården. Her er de placeret, så de bliver mindst muligt forstyrret og så besøgende på kirkegården selv kan vælge, om de vil kigge forbi bierne eller ønsker at gå udenom.

Bistaderne er opsat med henblik på at kunne give den besøgende på kirkegården mulighed for at opleve biernes spændende verden og se hvordan disse små vidunderlige skabninger arbejder med susende fart frem og tilbage og indsamler nektar og pollen fra blomsterne.

Honningbier lever i familier. En bifamilie er en organisme, og alle bierne i familien er gensidigt afhængige af hinanden og hinandens indsats.

I en bifamilie er der

1 dronning. Hun har en eneste opgave: at lægge æg. Når det er godt vejr og arbejderbierne bærer meget pollen og nektar ind, lægger hun ca. 2.000 æg om dagen. Familien vokser, og derfor vil du se, at stablen af bikasser bliver højere og højere, især indtil midten af juni. En stabel = en familie. Når familien er størst, er der 50-60.000 bier i den (ca. 1. juli).

Tusindvis af hunbier (arbejderbierne), som har forskellige opgaver inde i kuben og samler pollen og nektar.

I foråret og om sommeren er der nogle hundrede hanbier (droner). Deres eneste funktion er at parre sig med en dronning. Da en dronning kun er på parringstur én gang i sit liv, er der kun ringe chance for, at en drone nogensinde kommer til at lave noget. Han spiser godt, og i august smider arbejderne dronerne ud.

Bestøvning

Alle blomster nyder godt af biernes besøg. De honningbier, vi ser i blomsterne, er alle arbejderbier. Nektaren laver bien til honning og pollen anvendes til at fodre biernes yngel med og samtidig bestøver de omegnens frugttræer og buske, så disse gerne skulle giver et bedre udbytte, af frugter og bær. Hvis en bi besøger en æbleblomst, bliver den ved med at besøge æbleblomster, så længe der er nogle. I æbleblomsten får den noget pollen på sig, som den bærer videre til andre æbleblomster, og herved bliver æbleblomsterne bestøvet. Resultatet er, at vores æbler bliver store og velformede. Det samme sker ved andre blomstertyper: Honningbien er tro mod sit valg af blomster og er derfor en effektiv bestøver.

Stikker bierne?

Bierne kan stikke. De har en brod. Når de stikker mennesker, mister de deres brod og dør efterfølgende. Bier stikker, hvis man generer dem, eller hvis man kommer til at klemme dem. Men bier kommer ikke hen og spiser af din kage eller svirrer rundt om din sodavand eller saftevand.

Det er hvepsene, der går efter saftevandet og andet sødt, som vi nyder udendørs om sommeren. Hvepsen stikker, den mister ikke sin brod og kan derfor stikke flere gange. Hvepse er ofte aggressive, specielt lidt sent på sommeren.

Honningbi sammenlignet med hveps (gedehams)

Alle insekter har en funktion i naturen, så lad dem være i fred!

Her er bierne godt igang med storkenæbbene på kirkegården i Mårslet.

Du er selvfølgelig meget velkommen til at kigge på bistaderne, dog i passende afstand og du bør undlade at røre ved bistaderne, da bierne straks vil tro, at du er ude efter at tage deres honning fra dem. Bistaderne er opsat og bliver passet af Alice Schou Nørgaard, lokal biavler og formand for Moesgård Biselskab. Alice vil gerne fortælle om biernes spændende verden til arrangementer på kirkegården, hvor alle er velkomne. Nærmere herom kan ses på hjemmeside og facebook samt opslag.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.