Nyt fra renovering af kirken

Nye bænke er nu sat ind i kirken og der er monteret radiatorer under dem. Kort efter at disse linjer skrives, skal der sættes varme på hele anlægget i kirken. Herefter skal mange detaljer gå op i en større enhed. Døre monteres tillige med et nyt skab. Orgel og historisk inventar pakkes ud af tømrer. Bænke skal males endnu engang i kirken.

Konservator går i gang med det inventar der ikke har været ude af kirken. Konservator skal også være med til at farvesætte orgel, hynder til bænke og knæfald. Indimellem skal lys og lydanlæg monteres.

Gen-indvielse af Mårslet Kirke er planlagt til Palmesøndag, den 14. april 2019, med deltagelse af biskop Henrik Wigh-Poulsen og provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen.

Vi glæder os meget til at kunne tage kirken i brug igen til påskehøjtiden og herefter konfirmationer.

Kirkerenoveringsudvalget

Erik Lund Sørensen

Gudstjenester under kirkerenovering

Pga. kirkerenovering afholdes kirkens gudstjenester i Mårslet Sognehus eller i Tiset Kirke. Det fremgår af kirketiderne og på kirkens hjemmeside, hvor de enkelte gudstjenester finder sted.

Dåb under kirkerenovering

Flere af vore søndagsgudstjenester afholdes i Tiset Kirke, og her er det muligt at modtage dåb. Desuden planlægges enkelte lørdagsdåb i nabokirkerne. Henvend jer til sognepræst, Signe Høg, hvis I ønsker at høre om mulighederne for dåb udenfor sognet. I er også velkomne til at modtage dåb i sognehuset, når vi holder gudstjenester der.

Sognepræst, Signe Høg

Transport under kirkerenovering

Ved gudstjenester i Tiset Kirke og Moesgård Stavkirke tilbydes Kirkebil med afgang fra Kirkens P-plads 20 minutter før gudstjenesten. Det er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

Mårslet Menighedsråd

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.