Nyt fra menighedsrådet: Nyt om gamle gravsten

Mårslet Kirke har en stor samling af gamle gravsten, der hører til sløjfede grave, og som nu står i det, der kaldes et lapidarium.  Da der i den seneste tid er rettet særligt fokus på sikring af gravsten, så de ikke kan vælte, er det oplagt at gennemgå kirkegårdens lapidarium. Menighedsrådet har derfor taget initiativ til en oprydning og besluttet, at den del af gravstenene, der har en vis kulturhistorisk værdi og findes bevaringsværdige og til gavn for den lokale hukommelse, skal samles i et lapidarium og sikres, så de ikke kan vælte. Resten af stenene i lapidariet skal fjernes og destrueres.

Vi er klar over, at det har været en glæde for mange at kunne gå en tur blandt det store antal gemte gravminder og da vi ved, at der er følelser forbundet med gravsten, har vi valgt at give en frist, inden stenene bliver fjernet helt. Dette må læserne gerne lade gå videre til evt. interesserede pårørende, der ikke ser kirkesiderne. Det skal dog pointeres, at pårørende i sin tid har skrevet under på at få gravstedet sløjfet og haft muligheden for at hjemtage gravmindet dengang.

Hvis man har en gravsten fra sin familie stående i lapidariet, som man gerne vil have hjem og for eksempel bruge som et minde i haven, hvor den kan indgå som trædesten, et trin i en trappe eller måske tilhugges som fuglebad eller på anden måde genbruges, så er man meget velkommen til inden 1. maj 2019 at ringe til graver Anne Marie Dalsgaard på 86294841 og aftale nærmere.

Gravsten på eksisterende gravsteder,  skal også stå sikkert. Der bliver i øjeblikket arbejdet på nærmere instrukser for dette. Dette skal gravstedsejeren i givet fald selv afholde udgiften til.

Mårslet Menighedsråd

Nøgleord: .Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.