Nyt om renovering af kirken

Der er nu blevet lagt nyt teglgulv i hele kirken. Sidste skrev vi, at stenene havde været meget våde og efter lægning af stenene har det ikke været tørt nok til at blive fuget før jul. Efter en tørreperiode over jul og nytår, er der forhåbentlig blevet fuget gulv først i januar.

Der er blevet monteret varme i kor og tårnrum, og snart skal bænkene ind og radiatorer skal monteres herunder.

Herefter kommer hele slutmontagen af lyd, el og lys, med nye lysekroner. Prædikestol skal pakkes ud og renses i kirken. Øvrigt historisk inventar skal monteres igen. Vi skal have orgelet pakket ud og det skal stemmes. Vi glæder os meget over, at det hele nu er i en opbygningsfase.

Med tørring af gulv i nogle uger, skubbes planen for genåbning af kirken. Resultatet skal gerne holde i mange år frem og vi presser ikke mere på, end at arbejdet kan blive udført korrekt.

Jeg forventer, at vi snart kan fortælle, hvornår genindvielsen finder sted. Kirken skal være klar til påskefejring og til konfirmationerne.

Kirkerenoveringsudvalget 

Erik Lund Sørensen

Gudstjenester under kirkerenovering

Pga. kirkerenovering afholdes kirkens gudstjenester i Mårslet Sognehus eller i Tiset Kirke. Det fremgår af kirketiderne og på kirkens hjemmeside, hvor de enkelte gudstjenester finder sted.

Dåb under kirkerenovering

Flere af vore søndagsgudstjenester afholdes i Tiset Kirke, og her er det muligt at modtage dåb. Desuden planlægges enkelte lørdagsdåb i nabokirkerne. Henvend jer til sognepræst, Signe Høg, hvis I ønsker at høre om mulighederne for dåb udenfor sognet. I er også velkomne til at modtage dåb i sognehuset, når vi holder gudstjenester der.

Sognepræst, Signe Høg

Transport under kirkerenovering

Ved gudstjenester i Tiset Kirke og Moesgård Stavkirke tilbydes Kirkebil med afgang fra Kirkens P-plads 20 minutter før gudstjenesten. Det er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

 Mårslet Menighedsråd

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.