Udvalg

Formanden er fremhævet med fed skrift.

Økonomi- og forretningsudvalg:
Erik Lund Sørensen (formand)
Torben Pedersen (kasserer)
René Lunderskov (kontaktperson)
Anders Kristoffersen (næstformand)
Signe Kølbæk Høg (sognepræst) Trine Bredahl Nissen (sognepræst)

Kirke- og kirkegårdsudvalg:
Else Kjemtrup,
Kirsten Schmidt Nielsen
Susanne Lauritsen

Sognehusudvalg:
Ellen Albæk,
Anders Kristoffersen (næstformand)
Gudrun S. Jørgensen*)

Præstegårdsudvalg:
Else Kjemtrup,
Signe Kølbæk Høg (sognepræst)
René Lunderskov (kontaktperson)

Aktivitetsudvalg:
Trine Bredahl Nissen, (sognepræst)
Ellen Albæk,
Niels Kristian Overgaard*),
Jette Kristoffersen*),
Susanne Lunderskov*),
Signe Kølbæk Høg, (sognepræst)
Susanne Lauritsen

Kommunikationsudvalg:
Signe Kølbæk Høg, (sognepræst)
Trine Bredahl Nissen (sognepræst) Susanne Lauritsen,
Anika Mette Villadsen*),

Kirkerenoveringsudvalg:
Erik Lund Sørensen, (formand)
Else Kjemtrup,
Kirsten Schmidt Nielsen,
Niels Kristian Overgaard*),
Arne Andersen*)
Gudrun S. Jørgensen*)
Signe Kølbæk Høg, (sognepræst)
Torben Petersen (kasserer) Ole Kleis

Valgudvalg:
Anders Kristoffersen,
Susanne Lauritsen,
Ellen Albæk kkm

Kulturcafeudvalget:
Anna Johnsen*),
Lisbet Thorendahl*),
Rigmor Nilsson*),
Anne Bluhm Svensson *)
Trine Bredahl Nissen (sognepræst)

Kunstudvalg:
Kirsten Schmidt-Nielsen Trine Bredahl Nissen (sognepræst) Gunnar Kasper Hansen*) Signe Kølbæk Høg (sognepræst) Gudrun S. Jørgensen *) Else Kjemtrup

*) Ikke medlem af Menighedsrådet

Lukket for kommentarer.