Minikonfirmander

Minikonfirmandundervisning er et frivilligt tilbud for elever i 3. klasse.

Formålet med undervisningen er at eleverne lærer kirke– og kristendom at kende gennem oplevelser, samvær, sang og samtale på baggrund af bibelfortællinger, salmer, besøg i kirken samt deltagelse i og medvirken ved gudstjenester.

Invitation sendes ud via skolen.

3. klasserne medvirker desuden i Kirkespil under skole-kirke-samarbejdet, hvilket er en obligatorisk del af skolens kristendomsundervisning.

Lukket for kommentarer.