Minikonfirmander

Efter sommerferien bliver 3. a fra Mårslet Skole inviteret til at gå til minikonfirmandundervisning. Minikonfirmand begynder tirsdag den 4. september kl. 14-15.30 og forløber over fem tirsdage og en søndag.

Minikonfirmandundervisning handler om at lære kirken at kende og indeholder bl.a. besøg i kirken, bibelfortællinger, Fadervor, sang, aktiviteter og undervisning i kirkens højtider, en gudstjeneste mm. Vi skal bl.a. bygge en kirke af høballer, som skal bruges til høstgudstjenesten. Hold øje med tilmelding, der lægges ud på skolens intranet i august måned!

 

Lukket for kommentarer.