Nyt om renovering af kirken

I september måned startede Dansk Kirkekalk med at kalke kirken indvendigt. Her kunne man næsten fornemme, hvordan rummet blev lysere efter første strøg. Indvendigt er der nu kalket flere gange, og kirkerummet er blevet flot og lyst. Som jeg skrev sidst, skulle vi sikre murene mod yderligere udskridning, og dette arbejde blev udført hurtigt. Nationalmuseet har været på besøg og har sikret resterne af kalkmalerier over hvælv. Efter kalkningen af kirkerummet var afsluttet, var næste skridt at lægge gulv i kirken. Men da en prøve af det nye teglgulv blev leveret, var det meget vådt –  så vådt at mureren ikke kunne lægge det. Det har resulteret i en udsættelse, idet vi har måttet bruge 2-3 uger ekstra på at tørre teglsten, og imens har arbejdet stået stille.

Samtidig har vi haft udfordringer med levering af radiatorer. Fabrikken har været i betalingsstandsning. Den er nu overtaget af en anden, og vi håber, at vi får leveret i løbet af november-december måned. Bænkene er fremstillet og malet to gange på værksted, og de er klar til at blive leveret til kirken, når gulvet er lagt, og radiatorerne er klar til at blive monteret under dem.

På grund af disse forsinkelser kan vi ikke nå at åbne kirken til jul, som vi havde håbet. Men vi glæder os meget til at åbne en renoveret kirke tidligt i det nye år. Juleaftens gudstjenester afholdes i Mårslet Hallen.

Kirkerenoveringsudvalget, Erik Lund Sørensen

 

 

Gudstjenester under kirkerenovering

Pga. kirkerenovering afholdes kirkens gudstjenester i Mårslet Sognehus eller i Tiset Kirke. Det fremgår af kirketiderne og på kirkens hjemmeside, hvor de enkelte gudstjenester finder sted.

Dåb under kirkerenovering

Flere af vore søndagsgudstjenester afholdes i Tiset Kirke, og her er det muligt at modtage dåb. Desuden planlægges enkelte lørdagsdåb i nabokirkerne. Henvend jer til sognepræst, Signe Høg, hvis I ønsker at høre om mulighederne for dåb udenfor sognet. I er også velkomne til at modtage dåb i sognehuset, når vi holder gudstjenester der.

Sognepræst, Signe Høg

Transport under kirkerenovering

Ved gudstjenester i Tiset Kirke og Moesgård Stavkirke tilbydes Kirkebil med afgang fra Kirkens P-plads 20 minutter før gudstjenesten. Det er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

 Mårslet Menighedsråd

 

 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.