Renovering af kirken skrider fremad

Arbejdet med renoveringen af kirken skrider roligt fremad. Midt i sommerferien blev der støbt gulv, efter at der var lagt nyt varmeanlæg ud. Dansk Kirkekalk har renset vægge og er startet på reparationer af revner. Her blev det konstateret at murene langsomt skrider ud. For 500 år siden blev bjælkeloftet savet væk, og der blev muret hvælvinger op. I løbet af de sidste flere hundrede år har tagkonstruktionen langsomt presset murene udad. Murene revner i forhold til korbuerne. For at dette ikke skal fortsætte, vil der blive foretaget en sammenspænding fra mur til mur tre steder. Sammenspændingerne kommer til at ligge over buerne, så det ikke bliver synligt. De kirkelige myndigheder har behandlet sagen meget hurtigt, således at arbejdet ikke går i stå, men selve arbejdet tager et par uger. Der blev også genfundet rester af gamle kalkmalerier/dekorationer, som nu er registreret af Nationalmuseet. Når bladet udkommer er arbejdet med kalkning gået i gang. Snart skal der også lægges gulv i kirken. De sidste to måneder af året bruges til at montere varme og bænke og færdiggøre arbejdet. Vi tør ikke love noget om genåbning af kirken endnu, men vi glæder os til at kirken kan vises frem igen.

Kirkerenoveringsudvalget, Erik Lund Sørensen

 

Gudstjenester under kirkerenovering

Pga. kirkerenovering afholdes kirkens gudstjenester i Mårslet Sognehus eller i Tiset Kirke. Det fremgår af kirketiderne og på kirkens hjemmeside, hvor de enkelte gudstjenester finder sted.

Dåb under kirkerenovering

Flere af vore søndagsgudstjenester afholdes i Tiset Kirke, og her er det muligt at modtage dåb. Desuden planlægges enkelte lørdagsdåb i nabokirkerne. Henvend jer til sognepræst, Signe Høg, hvis I ønsker at høre om mulighederne for dåb udenfor sognet. I er også velkomne til at modtage dåb i sognehuset, når vi holder gudstjenester der.

Sognepræst, Signe Høg

Transport under kirkerenovering

Ved gudstjenester i Tiset Kirke og Moesgård Stavkirke tilbydes Kirkebil med afgang fra Kirkens P-plads 20 minutter før gudstjenesten. Det er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

 Mårslet Menighedsråd

 

 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.