Nyt fra menighedsrådet: Sikring af gravsten

Efter en tragisk ulykke på en Københavnsk kirkegård og efter anbefaling af arbejdstilsynet har vi på Mårslet kirkegård, ligesom i det ganske land, igangsat en registrering af gravsten, som synes at udgøre en sikkerhedsrisiko især for kirkegårdspersonalet men også for besøgende på gravstederne samt for andre mennesker, der færdes på kirkegården.

Når registreringsarbejdet er afsluttet, og menighedsrådet har tal på, hvor mange gravsten sikringen omfatter, så er tiden inde til, at det tunge sikringsarbejde kan iværksættes via en stenhugger eller en entreprenør.

Der findes flere sikringsmuligheder, men det vil fagfolkene afgøre i samarbejde med kirkegårdens personale. Sikringskvalitet: Kan sten rokke? – kan sten vælte? – så kan sten gøre skade.

På vores kirkegård har vi mange gravsten, som udgør et stykke kulturhistorie, og et vist antal er udvalgt som bevaringsværdige af nationalmuseet. Disse gravsten er menighedsrådets ejendom, og vi hæfter derfor økonomisk for gravstenssikringen.
Derimod, hvis et gravsted er i brug, så tilhører gravstenen gravstedsejeren, og det er denne, der hæfter økonomisk for gravstenssikringen.

Alle gravstedsejere med ”risikosten”  vil efter gennemgangen af gravsten modtage et brev med relevante oplysninger vedrørende sikringens art samt pris herfor.

Venlig hilsen, Kirke og kirkegårdsudvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.