Ordination og præsteindsættelse

Alle er velkomne til ordinationen i Domkirken den 31. maj kl. 17.00 og til præsteindsættelsen i Mårslet Sognehus den 3. juni kl. 14.00

Det er med stor glæde, at vi nu kan byde vores nye præst, Trine Bredahl Nissen, velkommen til Mårslet Sogn.

Trine begynder sit virke som præst ved indsættelsesgudstjenesten d. 3. juni i Mårslet Kirke i en 75% stilling. Hun er 41 år gammel, bosat i Aarhus og gift med Martin Ebbe. Trine har læst teologi ved Aarhus Universitet og blev færdiguddannet i 2017. Hun har skrevet en hilsen til folk i Mårslet Sogn, som allerede nu kan læses på kirkens hjemmeside. I næste nr. af Mårsletbladet bringer vi et mere udførligt portræt af Trine.

Trine bliver ordineret i Aarhus Domkirke den 31. maj og indsættes som præst i Mårslet Sognehus den 3. juni. De to begivenheder er nærmere beskrevet herunder. Vi glæder os meget til samarbejdet med Trine og håber at mange har lyst til at deltage i både ordination og præsteindsættelse.

Ordination af vores nye præst Trine Bredahl Nissen finder sted i Aarhus Domkirke torsdag d. 31. maj kl. 17.00

Efter at have studeret teologi i mange år på universitetet og derefter klaret den praktiske del af uddannelsen på Pastoralseminariet, skal man som cand. theol igennem endnu en eksamen for at blive godkendt til en stilling, som et menighedsråd har kaldet præsten til. Man skal til bispeeksamen!

For kommende præster i Aarhus Stift finder det sted ved en eksamen hos biskoppen over Aarhus, Henrik Wigh-Poulsen. Oftest er man nogle stykker, der skal til eksamen sammen. Få dage efter mødes man igen i domkirken, hvor de nye præster for første gang skal i deres præstekjoler. Det sker ved en meget højtidelig gudstjeneste, hvor menighedernes og præstekollegaernes forbøn for de nye præster er et vigtigt element, foruden biskoppens opmuntrende tale til ordinanterne.

Siden er det vigtigt for den nye præst at bære suset fra denne ordination med sig i det nye embede, hvor opgaverne godt kan være voldsomme: Man er ikke alene om det, og man er blot en lille brik i en større historie, hvor det ikke er præsten, der med sin person skal bære hele embedet.

Derfor vil det være så dejligt, om mange fra Mårslet Sogn har lyst til at komme og deltage i Trines ordination til gudstjenesten i domkirken d. 31. maj, så vi sammen kan give hende den bedst mulige begyndelse på hendes mange virkeår som præst.

Søndag d. 3. juni kl 14.00 indsættes Trine Bredahl Nissen som ny præst ved Mårslet Kirke

Det sker ved en gudstjeneste i Mårslet Sognehus. Indsættelsen forestås af provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen. Det er her hele Mårslet kan komme og byde velkommen til vores nye præst og møde hende i aktion i præstekjolen til en gudstjeneste for første gang. Det vil glæde os at se rigtig mange af jer. Bagefter har vi sammenkomst med stort kagebord. Alle er meget velkomne.

Venlig hilsen, Mårslet Menighedsråd

Trine har skrevet en præsentation af sig selv og en hilsen til folk i Mårslet Sogn, som vi bringer her:

Præsentation af Trine Bredahl Nissen:

Hvad har kristendommen at sige mennesker i vores tid? Det er et af de spørgsmål, jeg som teolog er brændende optaget af, og efter min mening har kirken noget meget værdifuldt at byde ind med: Den kan med sit årtusindgamle evangelium udgøre et tiltrængt og livgivende åndehul, et rum hvor mennesker kan komme, som de er, for her skal ikke præsteres noget for at være en del af fællesskabet. Det budskab finder jeg både relevant og vedkommende netop i vores tid, og jeg betragter det som et stort privilegium at arbejde med de største tekster, der findes. Bibelens fortællinger har givet tro, håb og kærlighed til mennesker i generationer, og det er stadig kirkens fornemste opgave at give dem videre, så også mennesker i vores tid oplever sig tiltalt af evangeliets ord og erfarer, at kristendommen har noget at sige dem og kan være til berigelse i deres liv.

Dén opgave glæder jeg mig til at bære med på, når jeg begynder som sognepræst ved indsættelsesgudstjenesten den 3. juni!

Jeg har læst teologi ved Aarhus Universitet og blev færdiguddannet i december 2017. Sideløbende med studierne har jeg været tilknyttet Vor Frue kirke både som frivillig og som kirketjenerassistent. Jeg er 41 år gammel, bosat i Aarhus og gift med Martin Ebbe, der er Cand.It og arbejder som uddannelseskonsulent ved YouSee. I min fritid kobler jeg bedst af med uld og pinde i hænderne, men jeg er også ivrig læsehest, både af skøn- og faglitteratur, og holder i det hele taget af kulturelle oplevelser. Jeg kan lide at møde mennesker og er optaget af, hvad der foregår i samfundet og verden omkring os.

Jeg er dybt taknemmelig over og vil gøre mit allerbedste for at leve op til den tillid, menighedsrådet har vist mig ved at kalde mig til ny sognepræst i Mårslet. Jeg ser frem til at tage fat på opgaverne og til samarbejdet med menighedsrådet, min præstekollega og de øvrige ansatte ved kirken.

Og ikke mindst glæder jeg mig til at møde jer alle og lære jer og sognet at kende. I er altid hjerteligt velkomne til at henvende jer til mig!

De venligste hilsner,
Trine Bredahl Nissen

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.