Mårslet Kirkegårds takster 2018

På Mårslet Kirkegård er fredningsperioden for kistegrave 25 år og for urnegrave 10 år.

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder i en fredningsperiode (momsfri)

For medlemmer af Folkekirken:             Gratis

For ikke-medlemmer af Folkekirken:

Kistegravsted m/1 plads                               6.348,90

Kistegravsted m/2 pladser                         10.581,50

Urnegravsted                                                   1.163,96

Obligatorisk vedligehold af indramning af gravsted i fredningsperioden (inkl. moms).

Skal også betales ved fornyelse.     Pr. år                     25 år

Kistegravsted m/1 plads                            147,08                      3.677,00

Kistegravsted m/2 pladser                        214,80                      5.370,00

Yderligere pr. plads udover 2                       76,19                      1.904,75

Urnegravsted                                                104,76                       1.047,60 (10 år)

Vedligeholdelse af gravsteder (inkl. moms)

Pris pr. år                                                Renholdelse           Grandækning

Kistegravsted m/1 plads                            860,28                          529,08

Kistegravsted m/2 pladser                     1.288,82                          687,79

Yderligere pr. plads udover 2                   429,61                           158,73

Urnegravsted                                               661,35                           529,08

Legater for en fredningsperiode (inkl. moms)

Priserne for et traditionelt gravstedslegat er pris pr. år (se ovenfor) gange det antal år et gravstedslegat er gældende. F.eks. koster vedligeholdelsen af et urnegravsted i 10 år med indramning, renholdelse og grandækning 13.582 kr.

Legataftale er obligatorisk ved følgende gravstedsformer:

Urnegravsted i park, 10 år                                                   5.687,70

Urnegravsted i græs med plade, 10 år                               5.687,70

Kistegravsted i græs med plade, 25 år                              14.219,25

Urnegravsted, anonym fællesplæne, 10 år                        2.645,40

Kistegravsted, anonym fællesplæne, 25 år                      10.581,50

Gravkastning (momsfri)                                                Lørdagstillæg

Voksengrav                                               5.714,00            1.904,68

Barnegrav                                                 2.857,01             952,33

Urnenedsættelse                                        608,44             317,44

 

Andet

Aftale om forårs- og sommerblomster, juletulipaner, kranse og buketter kan tilkøbes. Nyanlæg og omlægning af gravsteder udføres gerne af kirkegårdspersonalet og betales særskilt efter regning. Årsregninger efter de til enhver tid gældende takster vil blive udsendt forud ved hvert års begyndelse. Kontakt graveren for spørgsmål om vedligeholdelsesaftaler og andet på 8629 4841 eller graver@maarslet-kirke.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.